Friday , November 22 2019
Breaking News

Search Results for: biografi singkat imam mahdi

Biografi Singkat Imam Muhammad Al-Mahdi a.s.

Imam Muhammad Al-mahdi a.s. Nama: Muhammad Gelar: Al-Hadi, dan Al-Qoim Julukan: Abul Qosim Ayah: Imam Hasan Al-Askari a.s. Ibu: Nargis Khatun Kelahiran: Samarra, 256 Hijriah Ghaib Sughra: Selama 74 Tahun Ghaib Kubra: Sejak tahun 329 hingga kini Biografi Singkat Imam ... Read More »

Imam Hasan al-Askari As, Pribadi Suci Rujukan Umat

Imam Hasan al-Askari as  memangku tugas imamah pada usia 22 tahun, setelah ayahnya meneguk cawan syahadah. Di usia yang masih sangat muda itu, beliau mendapat mandat Ilahi untuk menjadi pelita hidayah bagi umat manusia. Julukan al-Askari yang beliau sandang merujuk ... Read More »

Biografi Allamah Thabathabai, Penulis Tafsir al-Mizan

Sayid Muhammad Husain Thabathabai terkenal dengan Allamah Thabathabai (1321 H/1904 – 1902 H/1981) adalah seorang mufassir, filosof, teolog, ahli ushul, fakih, arif dan Islamolog besar pada abad ke 14. Ia adalah seorang ulama Syiah yang paling berpengaruh dalam wacana pemikiran dan mazhab di Iran pada abad ke-14. ... Read More »

Kelahiran dan Nas Kepemimpinan Imam Husain as

Diriwayatkan dari Imam Ali Zainal Abidin as, dia berkata,“Tatkala alHusain as lahir, Allah Yang Mahatinggi mewahyukan kepada Jibril as, ‘Bahwasannya telah dilahirkan seorang anak bagi Muhammad, maka turunlah dan sampaikan ucapan selamat kepadanya, dan katakan. ‘Sesungguhnya kedudukan Ali di sisimu ... Read More »

Mengapa Imam Mahdi Afs Harus Gaib?

Eksistensi memancar pada segala sesuatu dalam dua sisi: yang tak tampak dan yang tampak. Eksistensi tak tampak seperti ruh, jiwa, akal, perasaan, dan sebagainya adalah dimensi yang tak terbatasi. Sedangkan perwujudan lahiriah seperti lembaran yang sedang Anda baca ini, tubuh ... Read More »

Scroll To Top