Saturday , April 4 2020
Breaking News

Search Results for: biografi singkat

Biografi Singkat Sayid Ruhullah Musawi Khomeini

Sayid Ruhullah Musawi Khomeini yang dikenal dengan nama Imam Khomeini lahir pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1320 H/ bertepatan dengan 24 September 1902 di kota Khomein, Provinsi Markazi. Ayahandanya, Sayid Musthafa Musawi merupakan tempat rujukan dalam persoalan keagamaan. Pada tahun 1929 ia menikah ... Read More »

Biografi Singkat Syaikh al-Islam, Bahauddin al-Amili

Muhammad bin Izzuddin Husain atau lebih dikenal dengan Bahauddin al-Amil adalah seorang fakih, ahli hadis, filosof, matematikawan, dan ilmuan yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Bidang lain yang dikuasai oleh ulama besar yang biasa disebut Syaikh Bahai ini adalah Matematika, Teknik ... Read More »

Biografi Singkat Imam Ali Ridha As

Ali bin Musa bin Jafar as atau lebih dikenal dengan nama Imam Ridha as adalah Imam Kedelapan mazhab Syiah Itsna Asyariyah. Ia memegang tampuk kepemimpinan selama 20 tahun, yang mana 10 tahun sezaman dengan kekhalifahan Harun al-Rasyid, 5 tahun sezaman ... Read More »

Biografi Singkat Syaikh Abbas al-Qummi

Abbas bin Muhammad Ridha al-Qummi terkenal dengan Syaikh Abbas al-Qummi adalah seorang ulama terkemuka Syiah abad 14 H. Ia adalah seorang muhaddits (ahli hadis), sejarawan dan khatib yang ulung. Kitab-kitab seperti Mafatih al-Jinan, Safinah al-Bihar dan Muntaha al-Amal adalah karangan-karangan ... Read More »

Biografi Singkat Muhammad bin Yaqub al-Kulaini

Abu Ja’far Muhammad bin Ya’qub bin Ishaq al-Kulaini al-Razi lebih dikenal dengan Tsiqat al-Islam al-Kulaini  (Wafat 328 H/940 M) adalah penulis kitab hadis paling masyhur al-Kafi dan termasuk sebagai ahli hadis paling kesohor di kalangan Syiah. Menurut pendapat sebagian ahli ... Read More »

Scroll To Top